Tschechisch-deutsches Rechtswörterbuch

Hinweis: Für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird keine Haftung übernommen.

  Organisierte Kriminalität

  organizovaný zločin   organisierte Kriminalität

  pašování cigaret   Zigarettenschmuggel

  obchodováný s lidmi   Menschenhandel

  kyberkriminalita   Cyber-Kriminalität

  obchod s drogami   Rauschgifthandel

  praní peněz   Geldwäsche

  padělání bankovek   Fälschen von Banknoten

  EU-Strafrecht

  závažné mezinárodní trestné činnosti   schwerwiegende internationale Straftaten

  nařízení   Verordnung

  směrnice   Richtlinie

  předávací řízení   Übergabeverfahren 

  Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci   Rat für Justiz und Inneres

  duševní vlastnictví   geistiges Eigentum

  Rechtshilfe in Strafsachen

  vydávací řízení   Auslieferungsverfahren

  trestní stíhání   Strafverfolgung

  výkon trestu   Strafvollstreckung

  pravomocné odsouzení   rechtskräftige Verurteilung