Tschechisch-deutsches Rechtswörterbuch

Hinweis: Für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird keine Haftung übernommen.

 

  EU-Strafrecht

  evropský rozkaz k zatčení   Europäischer Haftbefehl

  závažné mezinárodní trestné činnosti   schwerwiegende internationale Straftaten

  nařízení   Verordnung

  směrnice   Richtlinie

  předávací řízení   Übergabeverfahren 

  Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci   Rat für Justiz und Inneres

  duševní vlastnictví   geistiges Eigentum

  Rechtshilfe in Strafsachen

  vydávací řízení   Auslieferungsverfahren

  trestní stíhání   Strafverfolgung

  výkon trestu   Strafvollstreckung

  pravomocné odsouzení   rechtskräftige Verurteilung

  povolit vydání   die Auslieferung bewilligen

  rozsudek v nepřítomnosti   Urteil in Abwesenheit

  Strafprozessrecht

  podat trestní oznámení   Strafanzeige stellen

  domovní prohlídka   Hausdurchsuchung

  vzít do vazby   inhaftieren

  vyšetřovací vazba   Untersuchungshaft

  uvalit vyšetřovací vazbu   Untersuchungshaft verhängen

  důkaz   Beweis

  soudní znalec   Sachverständiger

  znalecký posudek   Sachverständigen-Gutachten

  podjatý   befangen

  vězení   Gefängnis

  odpykat trest odnětí svobody   eine Freiheitsstrafe verbüßen

  Materielles Strafrecht

  trestní zákoník   Strafgesetzbuch

  trest odnětí svobody na doživotí   lebenslange Freiheitsstrafe

  podvod   Betrug

  úvěrový podvod   Kreditbetrug

  vydírání   Erpressung

  danový únik   Steuerhinterziehung

  krácení daní   Steuerverkürzung

  Organisierte Kriminalität

  organizovaný zločin   organisierte Kriminalität

  pašování cigaret   Zigarettenschmuggel

  obchodováný s lidmi   Menschenhandel

  převaděčství osob   Menschenschmuggel

  kyberkriminalita   Cyber-Kriminalität

  obchod s drogami   Rauschgifthandel

  praní peněz   Geldwäsche

  padělání bankovek   Fälschen von Banknoten

  Ordnungswidrigkeiten

  přestupek   Ordnungswidrigkeit

  zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (CZ)   OWiG (D)

  Verfassungsrecht

  nezávislost soudnictví   Unabhängigkeit der Justiz

  právní stát   Rechtsstaat

  EU-Primärrecht

  Smlouva o Evropské unii   Vertrag über die Europäische Union

  Listina základních práv EU   Charta der Grundrechts der EU

  rozhodnout  jednomyslně   einstimmig beschließen

  rozhodnout kvalifikovanou většinou   mit qualifizierter Mehrheit beschließen

  závažné a trvající porušení hodnot Unie   schwerwiegende und anhaltende Verletzung der Werte der Union

   v rozsahu působnosti unijního práva   im Geltungsbereich des Unionsrechts

  Diverses

  advokátní komora   Anwaltskammer

  fyzická osoba   natürliche Person

  právnická osoba   juristische Person

  mezinárodní právo soukromé   Internationales Privatrecht

 

 

 

 

 

 (Wird fortgesetzt.)