Tschechisch-deutsches Rechtswörterbuch

Hinweis: Für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird keine Haftung übernommen.

 

  EU-Strafrecht

  evropský rozkaz k zatčení   Europäischer Haftbefehl

  závažné mezinárodní trestné činnosti   schwerwiegende internationale Straftaten

  nařízení   Verordnung

  směrnice   Richtlinie

  předávací řízení   Übergabeverfahren 

  Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci   Rat für Justiz und Inneres

  duševní vlastnictví   geistiges Eigentum

  Rechtshilfe in Strafsachen

  vydávací řízení   Auslieferungsverfahren

  trestní stíhání   Strafverfolgung

  výkon trestu   Strafvollstreckung

  pravomocné odsouzení   rechtskräftige Verurteilung

  povolit vydání   die Auslieferung bewilligen

  rozsudek v nepřítomnosti   Urteil in Abwesenheit

  Strafprozessrecht

  podat trestní oznámení   Strafanzeige stellen

  domovní prohlídka   Hausdurchsuchung

  vyšetřovací vazba   Untersuchungshaft

  uvalit vyšetřovací vazbu   Untersuchungshaft verhängen

  důkaz   Beweis

  soudní znalec   Sachverständiger

  znalecký posudek   Sachverständigen-Gutachten

  podjatý   befangen

  odpykat trest odnětí svobody   eine Freiheitsstrafe verbüßen

  Materielles Strafrecht

  trestní zákoník   Strafgesetzbuch

  trest odnětí svobody na doživotí   lebenslange Freiheitsstrafe

  podvod   Betrug

  úvěrový podvod   Kreditbetrug

  vydírání   Erpressung

  danový únik   Steuerhinterziehung

  krácení daní   Steuerverkürzung

  Organisierte Kriminalität

  organizovaný zločin   organisierte Kriminalität

  pašování cigaret   Zigarettenschmuggel

  obchodováný s lidmi   Menschenhandel

  převaděčství osob   Menschenschmuggel

  kyberkriminalita   Cyber-Kriminalität

  obchod s drogami   Rauschgifthandel

  praní peněz   Geldwäsche

  padělání bankovek   Fälschen von Banknoten

  Verfassungsrecht

  právní stát   Rechtsstaat

  Diverses

  advokátní komora   Anwaltskammer

 

 

 

 (Wird fortgesetzt.)