Tschechisch-deutsches Rechtswörterbuch

Hinweis: Für die Richtigkeit der nachfolgenden Angaben wird keine Haftung übernommen.

  Organisierte Kriminalität

  organizovaný zločin   organisierte Kriminalität

  pašování cigaret   Zigarettenschmuggel

  obchodováný s lidmi   Menschenhandel

  převaděčství osob   Menschenschmuggel

  kyberkriminalita   Cyber-Kriminalität

  obchod s drogami   Rauschgifthandel

  praní peněz   Geldwäsche

  padělání bankovek   Fälschen von Banknoten

  EU-Strafrecht

  evropský rozkaz k zatčení   Europäischer Haftbefehl

  závažné mezinárodní trestné činnosti   schwerwiegende internationale Straftaten

  nařízení   Verordnung

  směrnice   Richtlinie

  předávací řízení   Übergabeverfahren 

  Rada ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci   Rat für Justiz und Inneres

  duševní vlastnictví   geistiges Eigentum

  Rechtshilfe in Strafsachen

  vydávací řízení   Auslieferungsverfahren

  trestní stíhání   Strafverfolgung

  výkon trestu   Strafvollstreckung

  pravomocné odsouzení   rechtskräftige Verurteilung

  Strafrecht und Strafprozessrecht allgemein

  trestní zákoník   Strafgesetzbuch

  podat trestní oznámení   Strafanzeige stellen

  domovní prohlídka   Hausdurchsuchung

  vyšetřovací vazba   Untersuchungshaft

  trest odnětí svobody na doživotí   lebenslange Freiheitsstrafe

  Verfassungsrecht

  právní stát   Rechtsstaat

 

 

 (Wird fortgesetzt.)